ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Οι  προπονήσεις   θα  τελειώσουν  Παρασκευή  08  Ιουνίου