1999 ΚΑΤΩ 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Τσιαντές Γιώργος (προπονητής), Χρυσουλάκος Ανδρέας, Τσιπιανίτης Κωνσταντίνος, Ρασιδάκης Θοδωρής, Ζωντήρος Λεωνίδας, Κοχυλάς Απόστολος, Κουρέλης Νώντας, Ζιάκας Δημήτρης, Μπέσσης Στέλιος.

Γονατιστοί από αριστερά: Τζούμαρης Δημήτρης, Καραφουλίδης Χρήστος, Συρίγος Παναγιώτης, Ρομποτής Νίκος, Φάλαγγας Γιώργος, Αλμπάνης Αστέριος, Βιρβίλης Γιώργος, Αντωνίου Αντώνης.