1998 ΚΑΤΩ 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Τσιαντές Γιώργος (προπονητής), Στασινόπουλος Ανδρέας, Τζεβελέκος Μάριος, Γρίλλιας Σπύρος, Κουλούκης Λεωνίδας, Αναγνώστου Άγγελος, Ανδριώτης Αλέξανδρος, Τσιπιανίτης Κωνσταντίνος, Σκλαβούνος Αντώνης.

Γονατιστοί από αριστερά: Αναγνώστου Ανδρέας, Παρτσακουλάκης Δημήτρης, Στυλιάρας Θάνος, Καμπούκος Θάνος, Μπολτσής Γιώργος, Κίγκος Άρης, Λάγιος Νικηφόρος.