1996-1997 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Γκουγκούτσης Γιώργος (προπονητής), Στέφας Αναστάσης, Ματσάγκος Παύλος, Σερλιδάκης Βαγγέλης, Περάκης Κωνσταντίνος, Κεχρής Περικλής, Δρούγκας Βαγγέλης, Κονσουλάκης Γιώργος, Νάσης Σταύρος, Λευθεριώτης Τηλέμαχος, Τριανταφύλλης Νίκος.

Γονατιστοί από αριστερά: Ζιάκας Βαγγέλης, Χατζηκοτούλας Θανάσης, Παρτσακλός Χρήστος, Ζαχαράκης Χρήστος, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Χριστόπουλος Αναστάσης, Παπαδόπουλος Γιώργος, Τσινός Χρήστος, Μιχαλόπουλος Μιχάλης, Κουζούπης Θανάσης.