Φωτογραφιες – Παλαίμαχοι 2018-19

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

 

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

 

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης

1η θέση πρωταθλήματος Α2 ΕΚΑ Νίκος Γκάλης