Φωτογραφίες – Παιδικού 2017-18

Όρθιοι από αριστερά: Σπανάκης Παναγιώτης , Φλίντρας Γιώργος , Τζεγιαννάκης Γιάννης , Λιαράκος Ηλίας , Τασούλας Ευθύμης , Κιούσης Κώστας , Ξηραδάκης Αντώνης , Γιώργος Γκουγκούτσης (προπονητής)

Γονατιστοί από αριστερά: Δημητρίου Λευτέρης , Γλένης Ιάσωνας , Τσέγκος , Καραγιώργος Στέφανος , Καλλιμόρος Τάσος , Σαλωνίδης Γιάννης