Φωτογραφίες – Παιδικού 2012-13

Όρθιοι από αριστερά: Αλεξανδράκης Γιώργος (Έφορος), Αλεξανδράκης Γιάννης, Κώστας Κων/νος, Ζωντήρος Σταύρος, Καρνούτσος Άκης, Λαγονιάννης Δημήτρης, Σγούρος Παναγιώτης, Αργυρός Βαγγέλης (1998), Βλάχος Νίκος, Λογαρούδης Κυριάκος (προπονητής)
Γονατιστοί από αριστερά: Φέρτης Θέμις, Μανούρης Κων/νος, Καΐσης Γιώργος, Γκουγκούσης Κων/νος, Διονυσόπουλος Φοίβος, Χιώτης Παναγιώτης (1998)