Φωτογραφίες – Παιδικού 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Ιωάννου Βασίλης (έφορος), Πολυκράτης Πέτρος, Παπαθανάσης Γιώργος, Μάγκος Βασίλης, Τσίτσιος Μίλτος, Μάντζαρης Θανάσης, Βλαχούλης Ηλίας, Φλώρος Γουλιέλμος και Κυριακίδης Κυριάκος (προπονητής)
Γονατιστοί από αριστερά: Φέρτης Θέμις (1997), Καρτσάκης Μιχάλης, Ιωάννου Γιάννης, Τζιλιβήρας Δημήτρης, Γιαννακόπουλος Νίκος και Κουλμάσης Γιώργος.