Φωτογραφίες – Παιδικού 2003-04

Όρθιοι από αριστερά: ΦΕΡΤΗΣ ΗΛ. (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ), ΚΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝ., ΤΣΟΠΟΚΗΣ ΧΡ., ΤΖΑΒΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜ., ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜ., ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΠΑΝ., ΠΑΝΟΣ ΚΩΣ.
Γονατιστοί από αριστερά: ΔΑΡΕΜΑΣ ΦΟΙΒ., ΜΠΙΡΛΗΣ ΔΗΜ., ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΚ., ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚ., ΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚ