Φωτογραφίες – Παιδικού 2002-03

Όρθιοι από αριστερά: ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ Σ., ΔΑΒΡΗΣ ΑΝ., ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΚΩΝ., ΑΣΒΕΣΤΑΣ Γ., ΤΖΑΒΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜ., ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝ., ΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΛΟΓΑΡΟΥΔΗΣ ΚΥΡ. (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)
Γονατιστοί από αριστερά: ΜΠΙΡΛΗΣ ΔΗΜ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΧΡ., ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ., ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΣΤ.