Φωτογραφίες-Εφηβικού 2016-17

Όρθιοι από αριστερά: Κυριάκος Λογαρούδης (Προπονητής) , Τζεβελέκος Μάριος , Καρακώστας Μάνος , Μωραΐτης Σπύρος , Πούλιος Σταύρος , Ράμμος Νίκος , Μπάτρας Σωτήρης , Αποστόλου Γιάννης , Παυλιτίνας Δημήτρης , Δημητρίου Δημήτρης

Γονατιστοί από αριστερά: Καμπίσιος Δημήτρης , Πεππές Γιώργος , Καραβαγγέλης Θανάσης , Κελέσης Λάμπης , Γρίλλιας Μανόλης , Βαβέτσης Θανάσης , Ματθαίος Κωνσταντίνος , Παπαδάκης Μάριος , Βάβουλας Γιάννης , Μπάστας Μιχάλης