Φωτογραφίες-Εφηβικού 2015-16

Όρθιοι από αριστερά: Γκουγκούσης Διονύσης, Κώστας Κωνσταντίνος, Καρακώστας Μάνος, Ράμμος Νίκος, Μωραϊτης Σπύρος, Τούμπας Ηλίας, Νιάμτσου Μιχάλης, Σγούρος Παναγιώτης
Κυριάκος Λογαρούδης (προπονητής)
Γονατιστοί από αριστερά: Βάχλας Δημήτρης, Καραβαγγέλης Θάνος, Ματθαίος Κων/νος, Μποζιονέλλος Γιάννης, Καϊσης Γιώργος, Μανούρης Κώστας, Τσιπιανίτης Κων/νο