Φωτογραφίες-Εφηβικού 2014-15

Όρθιοι από αριστερά: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΒΑΧΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΟΓΑΡΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ).
Γονατιστοί από αριστερά: ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΡΙΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.