Φωτογραφίες-Εφηβικού 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Παναγόπουλος Χρήστος, Ζάβρας Παναγιώτης (1994), Γκόλμπαν Βλάντης (1995), Δράτσας Παντελής (1993), Ευαγγέλλου Θανάσης (1995), Πρόγκας Δημήτρης (1995), Μαυρογένης Νίκος (1995).
Γονατιστοί από αριστερά: Παναγόπουλος Τάσος (1995), Παυλόπουλος Θόδωρος (1993), Κόης Γιάννης (1995), Ουζούνης Αλέξανδρος (1994), Πόραβος Φίλιππος (1995), Ζαχαριάδης Αλέξανδρος.