Φωτογραφίες-Εφηβικού 2004-05

Όρθιοι από αριστερά: ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜ., ΣΧΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΚΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝ., ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΙΩΡ., ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΧΡ., ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΣΤΕΛ., ΦΕΡΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)
Γονατιστοί από αριστερά: ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ., ΜΠΟΛΛΑΣ ΝΙΚ., ΝΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡ., ΜΠΙΡΛΗΣ ΔΗΜ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., ΔΑΡΕΜΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ, ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜ.