Φωτογραφίες-Εφηβικού 2003-04

Όρθιοι από αριστερά: ΡΕΧΕΝΙΩΤΗΣ ΦΑΝ., ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ι., ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΙΩΡ., ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΓ., ΒΛΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ., ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜ.(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)
Γονατιστοί από αριστερά: ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΚΩΣ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ., ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΧΡ., ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΣΤΕΛ., ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ., ΣΧΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΩΡ