Φωτογραφίες-Εφηβικού 2002-03

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 1985-1986

Όρθιοι από αριστερά: ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΣ ΒΑΣ., ΒΛΟΥΤΗΣ Γ., ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΥΑΓ., ΔΕΛΛΗΣ ΣΠ., ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ., ΓΙΑΛΕΛΗΣ Χ., ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜ. (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)

Γονατιστοί από αριστερά: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ., ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ., ΡΕΧΕΝΙΩΤΗΣ ΦΑΝ., ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ Γ., ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝ.