Πληροφορίες

Πληροφοριες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έναρξη-λήξη αγωνιστικής περιόδου, γήπεδα και ώρες προπόνησης, εγγραφές νέων αθλητών -τριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Για τα αγόρια:   6947-820.960

Για τα κορίτσια: 6945-104.066  Κος Στανέλλος Μίλτος