Παιδικό Β 2012-13

Όρθιοι από αριστερά: Γκουγκούτσης Γιώργος (Προπονητής), Χριστόπουλος Αναστάσης, Νάσσης Σταύρος, Τούμπας Σπύρος, Χαμίτι Τζούλιο, Δρούγκας Ευάγγελος, Πλατανίτης Γιώργος, Ιωαννίδης Δημήτρης, Λευθεριώτης Τηλέμαχος, Μπρούμπαλης Άγγελος, Παρτσακλός Χρήστος.

Γονατιστοί από αριστερά: Μπάτσιος Θανάσης, Γαγάκας Αλέξης, Μαλούχος Γιάννης, Σκούφος Αντώνης, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Γκουλτζόγλου Στέφανος, Τριανταφύλλης Νίκος, Στέφας Αναστάσης, Καραχάλιος Βασίλης.