Μίνι 2017-18

Όρθιοι από αριστερά:
Παύλος Μαστρογιάννης (Προπονητής), Μάστορας Δημήτρης, Κοτσαύτης Μάριος, Λούντος Κωνσταντίνος, Λιανός Μιχαήλ, Μπακάλης Γιώργος, Τσολομίτης Γιάννης, Γαγλίας Λευτέρης, Αντωναρόπουλος Σωκράτης

Γονατιστοί από αριστερά:
Στεργίου Δημοσθένης, Μπλίκας Νίκος, Παπαδάκης Αντώνης, Τράμπας Νίκος, Γρίλλιας Ραφαήλ, Παπαφίλης Μάριος, Παπαδόπουλος Σωτήρης