Κ6 2015-16

Όρθιοι  από αριστερά:  Βιώνης Δημήτρης,  Αρμούτης Δημήτρης,   Αραβανής Άγγελος, Τσάκας Παναγιώτης,  Χαiδόγιαννης Γιάννης,  Τσαούσης Πέτρος, Αλέξανδρος  Πελεταίος (προπονητής)

Καθιστοί από αριστερά:  Μπαργιωτάκης Γιώργος,  Μαντζακλής Σωτήρης,  Πανταζής Μενέλαο,  Σταθόπουλος Στέργιος,  Περάκης Μιχαήλ,  Τσούκης Ιάσων,  Αδάμος Παναγιώτης.