Κ5 2015-16

Όρθιοι από αριστερά:  Καραγιάννης Κώστας,  Αναστασόπουλος Γιάννης,  Βρόντος Κωνσταντίνος,  Τσουκάτος Μιχάλης,  Κωνσταντινίδης Γιάννης,  Κατσούλος Παναγιώτης,  Δρίβας Άγγελος,   Παγκράτης Σπύρος,  Βάβουλας Θοδωρής.  Αλέξανδρος  Πελεταίος (προπονητής)

Γονατιστοί  από  αριστερά:  Τσιόλης Δημήτρης,  Αδαμόπουλος Παναγιώτης,  Σουρτζής Μανώλης,  Ρουχάτζε Σότα,  Καραγιάννης Δημήτρης,  Πανταζής Γιάννης,  Αναστασόπουλος Κώστας,  Χόκιας Νίκος,  Κατσούλος Γιάννης.