Κ5 2012-13

Όρθιοι από αριστερά: Πελεταίος Αλέξανδρος (Προπονητής), Λιανός Μιχάλης, Σουρτζής Μανόλης, Πέτρακάκης Φίλιππος, Μετκαϊ Μπρούνο, Φράγκος Νίκος, Τρυφουλτσάκης Μανόλης, Βερυκάκης Γιώργος, Φλώκος Βαγγέλης, Κολοβός Άλκης, Μπλέτσης Χρήστος, Τριβιτσάνης Σταύορος, Ζουμπουνέλης Δημήτρης, Σιδερόπουλος Πολύκαρπος, Σκορίνης Νίκος.

Γονατιστοί από αριστερά: Φακάρος Ιάσωνας, Κωνσταντινίδης Γιάννης, Βρόντος Κων/νος, Μεσσήνης Γιώργος, Ασβεστάς Βασίλης, Μεντής Πολυχρόνης, Χατζής Άγγελος, Βάβουλας Θόδωρος, Σεργιεντάνης Στέλιος, Χηνάρης Κων/νος, Γεωργούλιας Γιάννης, Σαμοθράκης Στέλιος, Μαζαράκος Νίκος, Γκάτσης Νίκος.