Κ5 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Καρδαμίτσης Θεόδωρος, Μίχος Παναγιώτης, Λιάνός Μιχαήλ, Γλένης Γιώργος, Κυριακάκος Μιχαήλ, Αγιάνογλου Γιώργος, Βάβουλας Γιάννης, Γεωργιάδης Ζαφείρης, Παρταργιάς Χρήστος, Ελευθερόπουλος Ευθστάθιος, Σιουγούδης Απόστολος, Πελεταίος Αλέξανδρος (προπονητής)

Γονατιστοί από αριστερά: Παπαδάκος Κυριάκος, Σκορίνης Νίκος, Μεντής Πολυχρόνης, Αγιάνογλου Ιορδάνης, Μεσσήνης Παναγιώτης, Θεοδώρου Θοδωρής, Ζουμπουνέλης Δημήτρης, Παπαδάκης Αντώνης, Τσιτσιούλας Αθανάσιος.