Κ4 2017-18

Όρθιοι από αριστερά:
Μελικίδης Αριστείδης, Αναστασόπουλος Κώστας, Παππάς Μαρίνος, Ρωμανός Φάνης, Τσάκας Παναγιώτης, Αραβανής Άγγελος, Τούπαλας Βαγγέλης, Προύνιας Κώστας, Αλέξης Πελεταίος (προπονητής)

Γονατιστοί από αριστερά:
Αρμούτης Δημήτρης, Γκογκίδης Γιώργος, Αδάμος Παναγιώτης, Μπούτσης Γιώργος, Βάλλας Άγγελος, Μπούσκος Γιώργος, Καραγιάννης Δημήτρης, Σταυρόπουλος Βαγγέλης, Περάκης Μιχάλης