Κ2 2015-16

Όρθιοι  από  αριστερά:  Γεώργιος  Τσιαντές [προπονητής],  Κυριακάκος Μιχαήλ,  Καραμπάσης Αλέξανδρος,  Αλεξόπουλος Άγγελος,  Κλάδης Αλέξανδρος,  Βάβουλας Ιωάννης,  Γεωργιάδης Ζαφείρης,  Παππάς Ηλίας,  Αιγινίτης Απόστολος.

Γονατιστοί  από  αριστερά:  Παπαδόπουλος Αντώνης,  Γλένης Γεώργιος,  Λάμπρου Μερκούρης,  Αγιάνογλου Ιορδάνης,  Ανδρόνικος Στέλιος,  Μαυρόπουλος Κων/νος,  Παπανικολάου Κων/νος,  Χαρσούλας Ιωάννης,  Γουναράς Χαρίλαος.