Εσωτερικά πρωταθλήματα

1ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα - 2010

2ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2011

3ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2012

4ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2013

5ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2014

6ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2015

7ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2016

8ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2017

9ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2018