Εσωτερικό πρωτάθλημα

1ο Πρωτάθλημα 2010

7ο Πρωτάθλημα 2016

2ο Πρωτάθλημα 2011

8ο Πρωτάθλημα 2017

3ο Πρωτάθλημα 2012

9ο Πρωτάθλημα 2018

4ο Πρωτάθλημα 2013

5ο Πρωτάθλημα 2014

6ο Πρωτάθλημα 2015