Α8 2012-13

Όρθιοι από αριστερά: Μακαρώνης Δημήτρης (Προπονητής), Βαρδουλάκης Γιώργος, Τράμπας Κων/νος, Φύτρος Γιάννης, Ξηραδάκης Αντώνης, Μόσχος Βασίλης, Γκόντας Νίκος, Γρηγοράκος Δημήτρης, Νικολόπουλος Ορφέας, Δελλής Δημήτρης, Σπυριδάκης Στέφανος, Γεωργιάδης, Ζαφείρης, Καγιάς Δημήτρης, Καραμπάσης Δημήτρης.

Γονατιστοί από αριστερά: Γαμβρούδης Γιώργος, Γρίλλιας Ραφαήλ, Μάλαμμας Κων/νος, Βαβέτης Κων/νος, Γρίλλιας Σπύρος, Βώττας Δημήτρης, Ζαχαρίας Κων/νος, Παππάς Ηλίας, Χατζηαργυρόπουλος Γαβριήλ, Χάρσουλας Γιάννης, Παπανικολάου Κων/νος, Νούλης Γιώργος.