Α8 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Μακαρώνης Δημήτρης (προπονητής), Χρήστου Μιχάλης, Κοτσιώρης Γιάννης, Γεωργιόπουλος Γιώργος, Τζεγιαννάκης Γιάννης, Τασούλας Ευθύμης, Στασινόπουλος Αναστάσης, Πέππας Γιώργος, Γιαννακόπουλος Χρήστος, Κουμπούνης Κωνσταντίνος, Κρημνιανιώτης Φίλιππος, Κοκκότης Ηλίας, Μάντης Στέργιος.

Γονατιστοί από αριστερά: Μαχαίαρα Μ., Μαχαίρας Διονύσης, Ξηραδάκης Αντώνης, Βαθειαδάκης Μιχάλης, Παναγής Μανόλης, Πεντεσπίτης Αλέξανδρος, Βλάχος Δημήτρης, Τσεκούρας Γιώργος, Ντότικας Ηλίας, Μωραϊτης Παντελής, Τράμπας Κωνσταντίνος, Βαρθουλάκης Γιώργος, Σγουμπόπουλος Παναγιώτης