Α7 2011-12

Όρθιοι από αριστερά: Μακαρώνης Δημήτρης (προπονητής), Παπαθανάσης Παναγιώτης, Μαυρουδής Δημήτρης, Ευθυμίου Δημήτρης, Τριλίβας Γιώργος, Τσιγαρίδας Δημήτρης, Μανώλης Φίλιππος, Λευθεριώτης Παναγιώτης, Τριαντόπουλος Θανάσης.

Γονατιστοί από αριστερά: Ρομποτής Θανάσης, Καραμήτσος Θανάσης, Παπαπολίτης Χρήστος, Ζώτος Κωνσταντίνος, Μίλης Γιώργος, Γιωργάκης Θόδωρος, Αντωνάκος Χάρης, Χριστοδούλου Κωνσταντίνος.