Α6 2012-13

Όρθιοι από αριστερά: Τασούλας Ευθύμιος, Αντώνακας Χαρίλαος, Λευτεριώτης Παναγιώτης, Τριαντόπουλος Θανάσης, Τσιγαρίδας Δημήτρης, Μαυρουδής Δημήτρης, Ευθυμίου Δημήτρης, Κάραβος Κων/νος, Ζώτας Κων/νος, Κατσαρός Νίκος (Προπονητής).

Γονατιστοί από αριστερά: Χριστοδούλου Κων/νος, Σκιαδάς Φίλιππος, Παπαπολίτης Χρήστος, Χειμωνίδης Ιωάννης, Καραμήτσος Παναγιώτης, Ρομποτής Θανάσης, Γεωργάκης Θεόδωρος, Μίλης Γιώργος, Παπαθανάσης Παναγιώτης.