Ανδρικό 2017-18

Όρθιοι από αριστερά:
Γρηγόρης  Ρούσσος (γενικός  αρχηγός) , Γιώργος  Μαγουλάς (βοηθός  προπονητή) , Κυριάκος  Κανταράκιας , Θανάσης  Τσιάκος , Παναγιώτης  Μαντάς , Γρηγόρης  Κούκουρας , Γιάννης  Βάβουλας , Φώτης  Καρακώστας (προπονητής) , Παναγιώτης  Σγούρος (έφορος)

Καθιστοί  από  αριστερά:
Σωτήρης  Λαμπρόπουλος , Αλέξανδρος  Ζαχαριάδης , Ανέστης  Κριεκούκης , Σωκράτης  Σπανός , Βασίλης  Καπερώνης , Θανάσης  Καραβαγγέλης , Σωτήρης  Πιτροπάκη , Μάριος Παπαδάκης