Ανδρικό 2012-13

Όρθιοι από αριστερά: Βάχλας Ζαφείρης (Έφορος), Τσιάκος Θανάσης, Γαλανάκης Δημήτρης, Μαντάς Παναγιώτης, Τζανετάκος Παναγιώτης, Οικονόμου Παντελής, Γκόλμπαν Βλάντισλαβ, Κώνστας Κώστας, Κωστόπουλος Βασίλης(Προπονητής)
Καθιστοί από αριστερά: Παπαδάκης Θεόδωρος, Παπαδημητρίου Γιώργος, Κουκουλάς Γιώργος, Ουζούνης Αλέξανδρος, Ντάσσης Παναγιώτης, Ρούσσος Γρηγόρης, Ρούμελης Βαγγέλης