Ανδρικό 2011-12

.

Όρθιοι από αριστερά: Βάχλας Ζαφείρης (έφορος), Γκόλμπαν Βλαντισλάβ, Δάβρης Αντώνιος, Βλουτής Γεώργιος, Ρούμελης Ευάγγελος, Μαντάς Παναγιώτης, Δελλής Σπήλιος, Παπαδάκης Θεόδωρος, Κωστόπουλος Βασίλης (προπονητής).
Καθιστοί από αριστερά: Ευαγγέλου Αθανάσιος, Ζευγώλης Δημήτριος, Σαμόλης Σπύρος, Σταυρόπουλος Μιχάλης, Κώνστας Κωνσταντίνος, Πρόγκας Δημήτρης.