Ανδρικό 2010-11

Όρθιοι : Δάβρης Αντώνης, Αργυρίδης Νικόλας, Μαντάς Παναγιώτης, Μπαλτάς Λάμπρος, Γιαννακάκος Γεώργιος, Κάκαρης Νικόλαος, Κωστόπουλος Βασίλειος (Coach).

Γονατιστοί : Αλαμπασίνης Γεώργιος, Αντωνάκος Βίρων, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Τσιρίδης Ηρακλής, Κώνστας Κων/νος, Τσαπατσάρης Δημήτριος.